Installasjonskurs StrømKontroll

Installasjonskurs StrømKontroll

I dette kurset går vi gjennom alle stegene i en installasjon av Smarthub og enheter, hvordan dette konfigureres og automatiseres.

Ansvarlig Administrator
Siste oppdatering 20. nov. 2023
Completion Time 30 minutter
Medlemmer 312
Grunnleggende StrømKontroll Elektriker
 • Intro
  • StrømKontroll
  • Innhold
  • Sjekkliste
 • Smarthus
  • Systemoversikt
  • Systemoverskit
  • Smarthub
  • Protokoller
  • Smarthus
   10 xp
 • Oppsett
  • Oppkobling og konfigurering
  • Oppkobling av Smarthub
  • 1 - Koble opp Smarthub
  • Oppsett
   10 xp
 • Appen
  • Appen
  • 2 - Ta i bruk appen
 • Konfigurere Smarthub
  • Konfigurering
  • Mulige feil
  • Opprette rom
  • 3 - Konfigurering av Smarthub
  • Konfigurering
   10 xp
 • Installasjon av enheter
  • Oppkobling og konfigurerung av enhter
  • Montering
  • 4 - Monter enhetene
  • Montering
   10 xp
 • Inkludering
  • Inkludering av enheter
  • Legge til enhete pa smarthuben 2
  • Effektmåling
  • Kamstrup?
  • 5 - Inkluder enhetene
  • Inkludering
   10 xp
 • Automatisering
  • Smart strømstyring
  • Stromkontroll panelet 1
  • Stromkontroll panelet 2
  • Manglende sensor_
  • 6 - StrømKontroll
  • StrømKontroll Panelet
   10 xp
 • Ferdigstilling
  • Ferdigstilling
  • Ferdigstilling 1
  • Ferdigstilling 2
  • 7 - Ferdigstilling
 • Sertifisering
  • Strømkontroll